RG2-FT – SMART GRIPARE MED F/T-SENSOR

Se och rör föremål med intelligen grepp

RG2-FT har en gripare med känsel och intelligens, som kan styra roboten och själv utföra vad operatören vill att den ska göra, även när de exakta parametrarna inte kan programmeras på förhand. Detta möjliggör verkligt samarbete med mänskliga operatörer och ger dem samma stöd som en medarbetare hade gjort.

\

DETEKTERAR ARBETSSTYCKE MED NÄRHETSSENSOR

\

INTEGRERAD KRAFTSTYRD INFOGNINGSPROGRAMVARA

\

EXAKT OCH ENKEL DJUPKOMPENSATION

\

DETEKTERAR GLIDRISK INNAN DET HÄNDER

\

KRAFT-/VRIDMOMENTSENSOR FÖR ATT MÖJLIGGÖRA EXAKTA JOBB OCH SAMARBETANDE UPPGIFTER

\

GRIPARE MED F/T-SENSOR VID FINGERTOPPARNA

Vänta inte, testa en kollaborativ robot i din fabrik redan nu!
Hör av er till oss för mer information.

RT Robotics – Collaborative Robot Specialists
Vi är de ledande specialisterna inom kollaborativa robotar på den svenska marknaden.
Företaget opererar även på Skandinaviska marknader.
RT Robotics
Headquarters, Demonstration Center
Gruvgatan 35B, 421 30 Västra Frölunda
E info@rtrobotics.se
T +46 (0)31-33 90 908
RT Robotics
Demonstration Center
Tomasgårdsvägen 15A, 441 39
Alingsås

© 2024 | RT Robotics