VGC10 KOMPAKT ELEKTRISK VAKUUMGRIPARE

VGC10 är en flexibel elektrisk vakuumgripare med obegränsade anpassningsmöjligheter. Den har även plats för utbytbara sugkoppar som passar nästan alla tillämpningsbehov. VGC10 är mindre än VG10 och får plats i trånga utrymmen för att utöka dina automatiseringsmöjligheter. Och med halva vikten av VG10, men med samma nyttolast kan VGC10 lyfta små, tunga föremål med udda former även med en liten robotarm. VGC10 har två självständigt styrda luftkanaler som gör att den kan användas som en dubbel gripare med upplockning och släppning i samma åtgärd, vilket gör den effektivare och minskar cykeltiden. Behöver varken kompressor eller lufttillförsel, denna kompakta elektriska gripare är lätt att flytta och enkel programmering gör den snabb och lätt att placera om för större produktionsflexibilitet.

\

INGEN EXTERN LUFTTILLFÖRSEL

Ingen extern lufttillförsel

\

INGA EXTERNA KABLAR

INTEGRERAD PROGRAMVARA

\

DUBBELT GREPP MED TVÅ INDIVIDUELLA VAKUUMKANALER

OBEROENDE LUFTKANALER FÖR DUBBEL GRIPNING

\

FLEXIBEL JUSTERING AV SUGKOPPSARMAR

NYTTOLAST 15 KG

\

ÅTERKOPPLING FRÅN VAKUUMSENSORER

KONFIGURERBARA SUGKOPPAR

\

KONFIGURERBARA SUGKOPPAR

OBEROENDE LUFTKANALER FÖR DUBBEL GRIPNING

Vänta inte, testa en kollaborativ robot i din fabrik redan nu!
Hör av er till oss för mer information.

RT Robotics – Collaborative Robot Specialists
Vi är de ledande specialisterna inom kollaborativa robotar på den svenska marknaden.
Företaget opererar även på Skandinaviska marknader.
RT Robotics
Headquarters, Demonstration Center
Gruvgatan 35B, 421 30 Västra Frölunda
E info@rtrobotics.se
T +46 (0)31-33 90 908
RT Robotics
Demonstration Center
Tomasgårdsvägen 15A, 441 39
Alingsås

© 2024 | RT Robotics