Startade 2016, RT Robotics är dem officiella distributören av Doosan Robotics samarbetsrobotar i Sverige och marknadsför Sawyer-samarbetsroboten.
Med vår erfarenhet av samarbetsrobotar, omger RT Robotics sig med ett nätverk av partners – byggare , integratörer – i hela Sverige för att stödja dig i ditt automationsprojekt. 

RT Robotics i några fåtal:

300 möten av små och medelstora företag till större internationella grupper.

150 genomförbarhetsstudier utförda.
Omkring 100 samarbetsrobotar installerade.

Robotar i produktion inom alla typer av industrier, från små och medelstora företag till stora grupper: elektronik, logistik, bilindustrin, kosmetika, bearbetning och plast.
Vi stöder dig i omvandlingen av ditt företag och vi är angelägna att dela med dig av vår kunskap och vår kunskap om de senaste tekniska innovationerna.

Har du ett företag?
Vi stödjer dig i ditt projekt relaterat till genomförandet av en samarbetsrobot i din produktionsprocess:

Är du en integratör?
RT Robotics bygger på ett nätverk av godkända integratörer i hela Sverige för att genomföra sina lösningar.
Om du är en integratör och vill veta mer om de lösningar vi erbjuder och hur vi kan arbeta tillsammans, kontakta oss.

Vänta inte, testa en kollaborativ robot i din fabrik redan nu.
Hör av er till oss för mer information!

RT Robotics – Collaborative Robot Specialists
Vi är de ledande specialisterna inom kollaborativa robotar på den Svenska marknaden.
Företaget opererar även på Skandinaviska marknader.
RT Robotics
Headquarters, Demonstration Center
Olof Asklunds gata 18, 421 30 Västra Frölunda
E info@rtrobotics.se
T +46 (0)31-33 90 908
RT Robotics
Demonstration Center
Sävelundsgatan 13E, 441 38
Alingsås

© 2019 | RT Robotics