Proof of concept

Tvekar ni på om er arbetsstation går att automatisera?

Vi erbjuder en Proof of Concept-tjänst för att avgöra om er arbetsstation kan automatiseras. Skicka era produkter till oss, så skapar vi en liknande miljö i vårt robotlabb. Med hjälp av våra robotar och kameror löser vi uppgiften och levererar sedan en film och rapport till er. I rapporten kommer vi att inkludera förväntad cykeltid, vårt val av robot, verktyg och kamera, samt uppskattade kostnader för dessa komponenter. Ni är också välkomna att besöka oss för att se det färdiga resultatet.

Process

1: Skicka era produkter till oss och en beskrivning av uppdraget

2: Vi sätter upp en så lik miljö som möjligt i vårt robotlabb

3: Vi löser uppgiften med våra robotar/kamera

4: Ni får en film och rapport när det är klart som innehåller förväntad cykeltid, val av robot, verktyg och kamera samt uppskattade kostnader för dessa poster.

Självklart är ni välkomna till oss för att titta på det färdiga resultatet.

Exempel på kundcase

Uppdrag

1. Pall med rörclips, hitta och detektera med hjälp av Solomon 3D kamera samt plocka med robot. Utreda möjlighet till att plocka så rent som möjligt samt hur fort.

2. Övriga 4 produkter utreda om möjligt att detektera med hjälp av Solomon 3D kamera.

Se rapport för kundcase