Sawyer

Hanteras med hjälp av Intera

Sawyer är en robot som är programmerad och hanterad med hjälp av Intera-mjukvaran. Intera är det intuitiva gränssnittet som används för att programmera och styra Sawyer-roboten. Det är utformat för att underlätta snabb programmering och implementering av roboten på produktionslinjer. Mjukvaran ger även tillgång till realtidsdata och rapporter som kan visas antingen på robotens skärm eller genom Intera Insights-programmet.

Sawyer är den banbrytande samarbetsroboten som är designad för att arbeta sida vid sida med sina mänskliga kollegor, helt utan behov av skydd eller skyddsburar. Med sin höga precision och smidighet är Sawyer enkel att flytta mellan olika arbetsuppgifter och kräver minimalt med utrymme. Dessutom erbjuder den ett attraktivt pris som passar företag av alla storlekar.

Intera mjukvara – skapat med fokus på innovationer

Följande är några av de viktigaste funktionerna och komponenterna som hör till Sawyer och Intera-mjukvaran:

Programmering genom lärande

Intera möjliggör att användaren intuitivt kan designa robotuppgifter genom att fysiskt guida robotarmen och spara inställningarna. Detta gör att programmeringen blir mer naturlig och användarvänlig.

Intera Studio

Intera möjliggör att användaren intuitivt kan designa robotuppgifter genom att fysiskt guida robotarmen och spara inställningarna. Detta gör att programmeringen blir mer naturlig och användarvänlig.

Intera Insights

Denna funktion tillhandahåller kritisk produktionsdata direkt på roboten och kan upptäcka produktionsanomalier i realtid. Viktiga prestandaindikatorer, som cykeltid och statistik, är tillgängliga direkt. Samma data skickas också till Intera Studio, vilket ger teammedlemmar en överblick över produktionen.

Intera Vision

Sawyer är utrustad med en dubbel Cognex-kamera i både robotarmen och huvudet. Detta visionssystem möjliggör att roboten kan identifiera objekt eller övervaka närvaron av delar. Visionssystemet spelar också en roll i robotens positionering, letar efter förändringar i omgivningen och reagerar automatiskt på dem. Externa kameror kan enkelt anslutas till Sawyer, vilket minskar installationskostnaderna jämfört med andra robotar.

Force control

– Känslig kraftstyrning
– Dynamisk processanpassning

Lätt programmerad

– Snabb inlärning av nya uppgifter
– Enkla programmerbara repeterbara uppgifter

Vision system

– Inspelning av landmärken med inbyggda kameror
– Möjlighet att ansluta extern kamera
– Kontrollera aktuell status / saknade delar

Insights data

– Intera Insights
– Visa alla nödvändiga KPI-data, produktionsdata och diagram på robotmonitorn